برچسب شده با بالقوه‌ای

رییس جمهوری تركیه: اختلافات دیرینه قفقاز جنوبی خطر بالقوه‌ای برای منطقه می باشد

مطالب/ رییس جمهوری تركیه: اختلافات دیرینه قفقاز جنوبی خطر بالقوه‌ای برای منطقه می باشد

                           
      رییس جمهوری تركیه: اختلافات دیرینه قفقاز جنوبی خطر بالقوه‌ای برای منطقه می باشد عبدالله گل رییس جمهوری تركیه به دعوت الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان و برای دیدار رسمی دو روزه صبح دوشنبه از طریق استانبول عازم باكو شد
دوشنبه 25 مرداد 1389