برچسب شده با

برچسب شده با همكاري

سفير ايران در آنكارا خبر داد؛گسترش همكاري هاي ايران و تركيه در حوزه علوم و فناوري

مطالب/ سفير ايران در آنكارا خبر داد؛گسترش همكاري هاي ايران و تركيه در حوزه علوم و فناوري

                           
      سفير ايران در آنكارا خبر داد؛گسترش همكاري هاي ايران و تركيه در حوزه علوم و فناوري عليرضا بيگدلي سفير ايران در آنكارا و نيهات ارگين وزير علوم، صنعت و فناوري تركيه بر گسترش همكاري هاي دو كشور در حوزه صنعت و فناوري تاكيد كردند
چهارشنبه 13 شهريور 1392
جمهوری آذربايجان و اسراييل همكاري های خود را توسعه مي دهند

مطالب/ جمهوری آذربايجان و اسراييل همكاري های خود را توسعه مي دهند

                           
      جمهوری آذربايجان و اسراييل همكاري های خود را توسعه مي دهند معاون مدير كل وزارت امور خارجه اسراييل هدف از سفر به جمهوری آذربایجان را گسترش و تعميق همكاري‌هاي دو جانبه عنوان کرد.

دوشنبه 28 خرداد 1386