برچسب شده با

برچسب شده با های - شماره 3

یك هیات اسراییلی با رییس امور تشكل های دینی جمهوری آذربایجان دیدار كرد

مطالب/ یك هیات اسراییلی با رییس امور تشكل های دینی جمهوری آذربایجان دیدار كرد

                           
      یك هیات اسراییلی با رییس امور تشكل های دینی جمهوری آذربایجان دیدار كرد رییس كمیته دولتی امور تشكل های دینی جمهوری آذربایجان گزارشی درباره وضعیت امور دینی این جمهوری ارایه كرد.
جمعه 6 مهر 1386
گرجستان اقدام های تروریستی  روسیه در خاک این کشور را محکوم کرد

مطالب/ گرجستان اقدام های تروریستی روسیه در خاک این کشور را محکوم کرد

                           
      گرجستان اقدام های تروریستی  روسیه در خاک این کشور را محکوم کرد "میکاییل ساکاشویلی"رئیس جمهور گرجستان، روسیه را به انجام اقدام های تروریستی در خاک گرجستان متهم و آن را محکوم کرد.
جمعه 6 مهر 1386
عناوین مهم روزنامه های روسیه در 5 مهر 86

مطالب/ عناوین مهم روزنامه های روسیه در 5 مهر 86

                           
      عناوین مهم روزنامه های روسیه در 5 مهر 86
پنجشنبه 5 مهر 1386
عناوین مهم روزنامه های تركیه در 5 مهر 86

مطالب/ عناوین مهم روزنامه های تركیه در 5 مهر 86

                           
      عناوین مهم روزنامه های تركیه در 5 مهر 86
پنجشنبه 5 مهر 1386
عناوین مهم روزنامه های جمهوری آذربایجان در 5 مهر 86

مطالب/ عناوین مهم روزنامه های جمهوری آذربایجان در 5 مهر 86

                           
      عناوین مهم روزنامه های جمهوری آذربایجان در 5 مهر 86
پنجشنبه 5 مهر 1386
موافقت نامه همكاری های گمركی ایران و گرجستان ابلاغ شد

مطالب/ موافقت نامه همكاری های گمركی ایران و گرجستان ابلاغ شد

                           
      موافقت نامه همكاری های گمركی ایران و گرجستان ابلاغ شد موافقت نامه كمك متقابل اداری و امور گمركی بین ایران و گرجستان برای اجرا از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
پنجشنبه 5 مهر 1386
 مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 4 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 4 مهرماه 86

                           
       مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 4 مهرماه 86
چهارشنبه 4 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 4 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 4 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 4 مهرماه 86
چهارشنبه 4 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 4 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 4 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 4 مهرماه 86
چهارشنبه 4 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 2 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 2 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 2 مهرماه 86
چهارشنبه 4 مهر 1386