برچسب شده با

برچسب شده با های - شماره 4

مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 9 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 9 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 9 مهرماه 86
دوشنبه 9 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 9 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 9 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 9 مهرماه 86
دوشنبه 9 مهر 1386
انتشار مجموعه داستان های معاصر ایران در ارمنستان

مطالب/ انتشار مجموعه داستان های معاصر ایران در ارمنستان

                           
      انتشار مجموعه داستان های معاصر ایران در ارمنستان رایزنی فرهنگی در چند سال اخیر برای شناساندن ادبیات ایرانی به مردم ارمنستان تلاش زیادی کرده و اقدام به ترجمه و چاپ آثار بزرگان ایرانی در این کشور کرده است.
دوشنبه 9 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 8 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 8 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 8 مهرماه 86
يکشنبه 8 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 7 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 7 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های روسیه در 7 مهرماه 86
شنبه 7 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 7 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 7 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری آذربایجان در 7 مهرماه 86
شنبه 7 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 7 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 7 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های ترکیه در 7 مهرماه 86
شنبه 7 مهر 1386
مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 6 مهرماه 86

مطالب/ مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 6 مهرماه 86

                           
      مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 6 مهرماه 86
شنبه 7 مهر 1386
گرجستان در آستانه مخالفت های گسترده قرار گرفته است

مطالب/ گرجستان در آستانه مخالفت های گسترده قرار گرفته است

                           
      گرجستان در آستانه مخالفت های گسترده قرار گرفته است برخی احزاب سیاسی گرجستان از مردم خواستند تا اقدامات اعتراض آمیز خود برای بركناری "میخائیل ساآكاشویلی" را آغاز كنند.
شنبه 7 مهر 1386
عناوین مهم روزنامه های روسیه در 6 مهر 86

مطالب/ عناوین مهم روزنامه های روسیه در 6 مهر 86

                           
      عناوین مهم روزنامه های روسیه در 6 مهر 86
جمعه 6 مهر 1386