برچسب شده با مربی

گرجستان مربی نظامی به افغانستان اعزام می‌كند

مطالب/ گرجستان مربی نظامی به افغانستان اعزام می‌كند

                           
      گرجستان مربی نظامی به افغانستان اعزام می‌كند معاون وزیر امور خارجه گرجستان اعلام كرد كه این كشور قصد دارد 20 مربی نظامی به منظور كمك به آموزش نیروهای نظامی محلی به افغاستان اعزام كند
دوشنبه 1 آذر 1389