برچسب شده با

برچسب شده با طب

افتتاح اتاق ایران در دانشگاه طب باکو

مطالب/ افتتاح اتاق ایران در دانشگاه طب باکو

                           
      افتتاح اتاق ایران در دانشگاه طب باکو به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، اتاق علمی ایران با عنوان اتاق ابن سینا در دانشگاه طب باکو، افتتاح شد
شنبه 11 دي 1389