برچسب شده با

برچسب شده با عده

راشاتودی: مخالفت دادگاه روسی با درخواست عده ای ار دانشجویان دختر روسی برای رفع ممنوعیت استفاده از پو

مطالب/ راشاتودی: مخالفت دادگاه روسی با درخواست عده ای ار دانشجویان دختر روسی برای رفع ممنوعیت استفاده از پو

                           
      راشاتودی: مخالفت دادگاه روسی با درخواست عده ای ار دانشجویان دختر روسی برای رفع ممنوعیت استفاده از پو یکی از شاخه های اصلی دادگاه عالی روسیه درخواست عده ای از دانشجویان دختر این کشور که از مقامات تقاضا کرده بودند تا قانون ممنوعیت حجاب را در دانشگاه ها به دلیل فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر دارند رد کرد
يکشنبه 30 تير 1392
بازداشت عده ای از تظاهر کنندگان ضد دولت در روسیه

مطالب/ بازداشت عده ای از تظاهر کنندگان ضد دولت در روسیه

                           
      بازداشت عده ای از تظاهر کنندگان ضد دولت در روسیه نیروهای پلیس روسیه در مرکز مسکو با جلوگیری از برگزاری تظاهرات گروهی از طرفداران یكی از مخالفان دولت این کشور ، هفت نفر از آنها را بازداشت كردند
جمعه 17 دي 1389