برچسب شده با تعدای

دیدگاه تعدای از حقوقدانان و اساتید دانشگاههای تبریزدر ارتباط با ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذرب...

مطالب/ دیدگاه تعدای از حقوقدانان و اساتید دانشگاههای تبریزدر ارتباط با ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذرب...

                           
      دیدگاه تعدای از حقوقدانان و اساتید دانشگاههای تبریزدر ارتباط با ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذرب... مردم جمهوری آذربایجان به دلیل علاقه وافرخود به دین اسلام در مقابل سیاست حجاب ستیزی دولت جمهوری آذربایجان ایستادگی می نمایند
سه شنبه 28 دي 1389
دیدگاه تعدای از فعالان رسانه ای تبریز در خصوص ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان

مطالب/ دیدگاه تعدای از فعالان رسانه ای تبریز در خصوص ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان

                           
      دیدگاه تعدای از فعالان رسانه ای تبریز در خصوص ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان شیعیان جمهوری آذربایجان اعتقاد خاصی به ایران دارند ،لذا بایستی حرکتهای فرهنگی ما برنامه ریزی شده صورت گیرد و مسئولین در سطوح مختلف نگاه عمیق تری به مسائل جمهوری آذربایجان داشته باشند
سه شنبه 28 دي 1389