برچسب شده با شد:

عفو بین‌الملل خواستار شد: بررسی حادثه حمله به کاندیدای ریاست جمهوری در آذربایجان

مطالب/ عفو بین‌الملل خواستار شد: بررسی حادثه حمله به کاندیدای ریاست جمهوری در آذربایجان

                           
      عفو بین‌الملل خواستار شد: بررسی حادثه حمله به کاندیدای ریاست جمهوری در آذربایجان سازمان عفو بین‌الملل از دولت آذربایجان خواست تا در مورد حمله به کاندیدای اپوزیسیون ریاست جمهوری این کشور که به نظر می‌آید، از پیش طراحی شده بوده است، تحقیقاتی مستقل، کامل و عادلانه‌ای انجام دهد
چهارشنبه 27 دي 1391
در نشست بررسی ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان مطرح شد: صهیونیستها عامل شکاف بین دولت و مردم جمهو...

مطالب/ در نشست بررسی ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان مطرح شد: صهیونیستها عامل شکاف بین دولت و مردم جمهو...

                           
      در نشست بررسی ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان مطرح شد: صهیونیستها عامل شکاف بین دولت و مردم جمهو... صهیونیستها ادامه حیات نامشروع خود را در گرو نفوذ بر دولتهای اسلامی و جلوگیری از پیوند این دولتها با مردم مسلمان می دانند
چهارشنبه 6 بهمن 1389