برچسب شده با

برچسب شده با غربگرا

آزادي شماري از زندانيان سياسي غربگرا در جمهری آذربایجان

مطالب/ آزادي شماري از زندانيان سياسي غربگرا در جمهری آذربایجان

                           
      آزادي شماري از زندانيان سياسي غربگرا در جمهری آذربایجان علي حسن اف، دستيار ارشد رييس جمهوري آذربايجان تاکيد کرد آزادي شماري از زندانيان سياسي غربگرا در اين کشور را نمي توان نتيجه فشار خارجي دانست.
دوشنبه 10 خرداد 1395
جـــمهوری آذربایجان این بار مخــالفان غربـگـــــرا را به ایـــــــران منتسب نمود!

مطالب/ جـــمهوری آذربایجان این بار مخــالفان غربـگـــــرا را به ایـــــــران منتسب نمود!

                           
      جـــمهوری آذربایجان این بار مخــالفان غربـگـــــرا را به ایـــــــران منتسب نمود! سیاووش نوروزاف نماینده مجلس از حزب حاکم جمهوری آذربایجان ادعاهای ضد ایرانی خواهر زاده ابوالفضل ایلچی بیگ رئیس جمهوری اسبق جمهوری آذربایجان را واقعیت خوانده است
چهارشنبه 2 اسفند 1391
دولت باکو : آزادی زندانیان سیاسی غربگرا : آری / آزادی زندانیان سیاسی اسلامگرا هرگز

مطالب/ دولت باکو : آزادی زندانیان سیاسی غربگرا : آری / آزادی زندانیان سیاسی اسلامگرا هرگز

                           
      دولت باکو : آزادی زندانیان سیاسی غربگرا : آری / آزادی زندانیان سیاسی اسلامگرا هرگز رئیس جمهوری آذربایجان ۲۶ زندانی از جمله ۹ جوان معترض دستگیر شده در جریان تظاهرات ضد دولتی الهام گرفته از بهار عربی در سال گذشته را مورد عفو قرار داد
جمعه 6 مرداد 1391
آزادی زندانیان سیاسی غربگرا در جمهوری آذربایجان/زندانیان سیاسی اسلامگرا همچنان در زندان

مطالب/ آزادی زندانیان سیاسی غربگرا در جمهوری آذربایجان/زندانیان سیاسی اسلامگرا همچنان در زندان

                           
      آزادی زندانیان سیاسی غربگرا در جمهوری آذربایجان/زندانیان سیاسی اسلامگرا همچنان در زندان رئیس جمهوری آذربایجان 26 زندانی از جمله 9 جوان معترض دستگیر شده در جریان تظاهرات ضد دولتی الهام گرفته از بهار عربی در سال گذشته را مورد عفو قرار داد
شنبه 3 تير 1391
اظهارت کارشناسان آذری درباره تظاهرات مخالفان غربگرا در باکو

مطالب/ اظهارت کارشناسان آذری درباره تظاهرات مخالفان غربگرا در باکو

                           
      اظهارت کارشناسان آذری درباره تظاهرات مخالفان غربگرا در باکو کارشناسان آذری،مهمترین دلیل ناکامی مخالفان غربگرای دولت دربرگزاری تظاهرات ضد دولتی را، ناشی از بی اعتبار بودن آنها در میان مردم و همچنین نبود امکان تبلیغات، دانستند
سه شنبه 31 خرداد 1390
واکنش دونماینده مجلس جمهوری  آذربایجان به خبر احتمال سهیم شدن مخالفان غربگرا در قدرت

مطالب/ واکنش دونماینده مجلس جمهوری آذربایجان به خبر احتمال سهیم شدن مخالفان غربگرا در قدرت

                           
      واکنش دونماینده مجلس جمهوری  آذربایجان به خبر احتمال سهیم شدن مخالفان غربگرا در قدرت دو نماینده مجلس جمهوری آذربایجان احتمال سهیم شدن مخالفان غربگرا در قدرت غیر واقعی خواندند
شنبه 20 فروردين 1390
تلاش جریان های غربگرا برای تکرار حوادث تونس و مصر در روسیه

مطالب/ تلاش جریان های غربگرا برای تکرار حوادث تونس و مصر در روسیه

                           
      تلاش جریان های غربگرا برای تکرار حوادث تونس و مصر در روسیه
سه شنبه 19 بهمن 1389