برچسب شده با

برچسب شده با (روز

گزارش تصویری تجمع اعتراض آمیز در باکو (روز جمعه)

مطالب/ گزارش تصویری تجمع اعتراض آمیز در باکو (روز جمعه)

                           
      گزارش تصویری تجمع اعتراض آمیز در باکو (روز جمعه)
جمعه 16 ارديبهشت 1390