برچسب شده با روس:محبوبیت

تحلیلگر روس:محبوبیت ساکاشویلی در داخل و خارج گرجستان کاهش یافته است

مطالب/ تحلیلگر روس:محبوبیت ساکاشویلی در داخل و خارج گرجستان کاهش یافته است

                           
      تحلیلگر روس:محبوبیت ساکاشویلی در داخل و خارج گرجستان کاهش یافته است  تحلیلگر روس تاکید کرد مردم از سیاستهای ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان راضی نیستند و محبوبیت او هم در میان مردم گرجستان کم شده است
سه شنبه 3 خرداد 1390