برچسب شده با تشییع

رئیس جمهور سابق جمهوری آذربایجان جهت شرکت در مراسم تشییع جنازه پسرش وارد باکو شد

مطالب/ رئیس جمهور سابق جمهوری آذربایجان جهت شرکت در مراسم تشییع جنازه پسرش وارد باکو شد

                           
      رئیس جمهور سابق جمهوری آذربایجان جهت شرکت در مراسم تشییع جنازه پسرش وارد باکو شد آیاز مطلب اف، رئیس جمهور سابق آذربایجان، برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پسرش وارد باکو شده است
پنجشنبه 20 مرداد 1390
تشییع جنازه رییس جمهوری آبخازیا با حضور سران روسیه برگزار شد

مطالب/ تشییع جنازه رییس جمهوری آبخازیا با حضور سران روسیه برگزار شد

                           
      تشییع جنازه رییس جمهوری آبخازیا با حضور سران روسیه برگزار شد تشییع جنازه رییس جمهوری آبخازیا با حضور سران روسیه برگزار شد
سه شنبه 10 خرداد 1390