برچسب شده با 12زخمی

12زخمی در اتش سوزی نیروگاه برق سیبری

مطالب/ 12زخمی در اتش سوزی نیروگاه برق سیبری

                           
      12زخمی در اتش سوزی نیروگاه برق سیبری آتش سوزی در نیروگاه برق سیبری دوازده زخمی بر جا گذاشت
چهارشنبه 8 تير 1390