برچسب شده با

برچسب شده با تاثیرگذاری

داوداوغلو: ایران كشور تاثیرگذاری در منطقه است

مطالب/ داوداوغلو: ایران كشور تاثیرگذاری در منطقه است

                           
      داوداوغلو: ایران كشور تاثیرگذاری در منطقه است وزیر امور خارجه تركیه در ارزیابی سفر خود به كشورهای منطقه از ایران به عنوان یكی از كشورهای تاثیرگذار در تحولات منطقه یاد كرد و گفت: تماس‌های وی با مقامات ایرانی به همین لحاظ حائز اهمیت فراوانی است
سه شنبه 21 تير 1390