برچسب شده با اول نوامبر

 مردم ترکیه اول نوامبر (مصادف با 10 آبان) پای صندوق های رای خواهند رفت

مطالب/ مردم ترکیه اول نوامبر (مصادف با 10 آبان) پای صندوق های رای خواهند رفت

                           
       مردم ترکیه اول نوامبر (مصادف با 10 آبان) پای صندوق های رای خواهند رفت ۵۴ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۴۰ واجد شرایط در رای گیری شرکت خواهند کرد
شنبه 9 آبان 1394