برچسب شده با

برچسب شده با بایرام

حمایت انجمن روزنامه نگاران بدون مرز از حاجی رامین بایرام اف

مطالب/ حمایت انجمن روزنامه نگاران بدون مرز از حاجی رامین بایرام اف

                           
      حمایت انجمن روزنامه نگاران بدون مرز از حاجی رامین بایرام اف رئیس این انجمن خواستار توضیحات بیشتر درخصوص علت بازداشت، زمان بازداشت و شواهد نقض قوانین در بازداشت و جریان بازجویی از حاج رامین شده است
دوشنبه 31 مرداد 1390