برچسب شده با دخالت‌های

سایت حقایق قفقاز: دخالت‌های آشکار نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان در امور داخلی ایران

مطالب/ سایت حقایق قفقاز: دخالت‌های آشکار نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان در امور داخلی ایران

                           
      سایت حقایق قفقاز: دخالت‌های آشکار نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان در امور داخلی ایران این نمایندگان عاجز از حل مشکلات عدیده خود در کشورشان ، با بهانه قرار دادن خشک شدن دریاچه ارومیه ، اتهامات سنگینی علیه جمهوری اسلامی مطرح ساختند
دوشنبه 11 مهر 1390