برچسب شده با حراست

مهدی نعلبندی : منزلت دکتر صمداف در حراست از ارزشهای اسلامی زمانی مشخص می شود که  به وضعیت سیاسی ج...

مطالب/ مهدی نعلبندی : منزلت دکتر صمداف در حراست از ارزشهای اسلامی زمانی مشخص می شود که به وضعیت سیاسی ج...

                           
      مهدی نعلبندی : منزلت دکتر صمداف در حراست از ارزشهای اسلامی زمانی مشخص می شود که  به وضعیت سیاسی ج... حاج علی اکرام می‏گفت : شما الحاد ندیده‏اید. یعنی شما نماز بخوانید و اجازه آن را به شما ندهند. در جمهوری آذربایجان بخاطر دین مسلمانان را به زندان می‏اندازند
جمعه 6 آبان 1390