برچسب شده با

برچسب شده با سالم

فعال آذری: روابط تهران و باكو در یك فضای سالم، پایدار و دوستانه در حال توسعه است

مطالب/ فعال آذری: روابط تهران و باكو در یك فضای سالم، پایدار و دوستانه در حال توسعه است

                           
      فعال آذری: روابط تهران و باكو در یك فضای سالم، پایدار و دوستانه در حال توسعه است صرف نظر از اینكه چه كسی عهده دار مسولیت اجرایی ایران می شود ، روابط جمهوری آذربایجان و ایران مثل همیشه در فضای سالم گسترش خواهد یافت
سه شنبه 28 خرداد 1392
رهبر حزب كمونیست روسیه: انتخابات دوما سالم نبود

مطالب/ رهبر حزب كمونیست روسیه: انتخابات دوما سالم نبود

                           
      رهبر حزب كمونیست روسیه: انتخابات دوما سالم نبود 'گنادی زوگانف' رهبر حزب كمونیست روسیه اعلام كرد: ششمین انتخابات دومای روسیه سالم نبود و در آن تخلفات فراوان صورت گرفت
دوشنبه 14 آذر 1390