برچسب شده با

برچسب شده با نوزادان

بیشترین اسامی انتحاب شده برای نوزادان در جمهوری آذربایجان

مطالب/ بیشترین اسامی انتحاب شده برای نوزادان در جمهوری آذربایجان

                           
      بیشترین اسامی انتحاب شده برای نوزادان در جمهوری آذربایجان بیشترین اسامی انتخاب شده برای نوزادان تازه تولد یافته در جمهوری آذربایجان در نخستین ماه سال جاری میلادی مشخص شد.
سه شنبه 5 اسفند 1399
زینب و یوسف بیشترین نام انتخابی والدین ترک برای نوزادان خود

مطالب/ زینب و یوسف بیشترین نام انتخابی والدین ترک برای نوزادان خود

                           
      زینب و یوسف بیشترین نام انتخابی والدین ترک برای نوزادان خود بعد از زینب، نام های الف، اجرین، یاغمور، نساء نور، عذرا، نهر، زهرا، ارم و ایلول برای دختران به ترتیب بیش از دیگر اسامی انتخاب شده است
چهارشنبه 11 بهمن 1391
بعد از پخش سریال یوسف پیامبر/

مطالب/ بعد از پخش سریال یوسف پیامبر/ ''یوسف'' بیشترین نام نوزادان در جمهوری آذربایجان است

                           
      بعد از پخش سریال یوسف پیامبر/ ''یوسف'' بیشترین نام نوزادان در جمهوری آذربایجان است بعد از پخش سریال یوسف پیامبر در جمهوری آذربایجان، نام یوسف در رتبه اول اسامی پسران در این کشور جای گرفته است
شنبه 19 آذر 1390