برچسب شده با برگزاري

برگزاري مراسم جشن ميلاد حضرت امام رضا (ع) در گرجستان

مطالب/ برگزاري مراسم جشن ميلاد حضرت امام رضا (ع) در گرجستان

                           
      برگزاري مراسم جشن ميلاد حضرت امام رضا (ع) در گرجستان این مراسم در حسينيه ايرانيان با حضور ايرانيان مقيم گرجستان و پرسنل نهادهاي فرهنگي، سياسي، آموزشي، تجاري و شيفتگان اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) برگزار شد
چهارشنبه 27 شهريور 1392
اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد

مطالب/ اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد

                           
      اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد استفان فوله مسوول امور سياست همسايگي و توسعه اتحاديه اروپا گفت: انتظار داريم انتخاباتي آزاد و عادلانه در جمهوري آذربايجان برگزار شود و توقع ما برگزاري انتخاباتي بهتر از گذشته در اين كشور است
دوشنبه 25 شهريور 1392
اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد

مطالب/ اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد

                           
      اتحاديه اروپا: انتظار برگزاري انتخابات آزاد با ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد کميسيونر امور توسعه اتحاديه اروپا همچنين ضمن اشاره به ادامه حبس يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آذربايجان افزود، انتظار برگزاري انتخابات آزاد با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد
دوشنبه 25 شهريور 1392
تاکيد بر برگزاري انتخابات شفاف در گرجستان

مطالب/ تاکيد بر برگزاري انتخابات شفاف در گرجستان

                           
      تاکيد بر برگزاري انتخابات شفاف در گرجستان نخست وزير گرجستان بر لزوم برگزاري انتخاباتي سالم و شفاف در اين کشور تاکيد کرد
يکشنبه 17 شهريور 1392
برگزاري نشست گروه كاره وي‍‍ژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر

مطالب/ برگزاري نشست گروه كاره وي‍‍ژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر

                           
      برگزاري نشست گروه كاره وي‍‍ژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر روسیه معتقد است که برای برگزاری این نشست باید اقدامات جدی صورت گیرد و به توافقات مشخصی دست یافت
چهارشنبه 13 شهريور 1392