برچسب شده با

برچسب شده با قطار اکو

پاکستان آمادگی خود را برای راه اندازی راه آهن اکو اعلام کرد

مطالب/ پاکستان آمادگی خود را برای راه اندازی راه آهن اکو اعلام کرد

                           
      پاکستان آمادگی خود را برای راه اندازی راه آهن اکو اعلام کرد وزیر راه آهن پاکستان از آمادگی کشورش برای راه اندازی 'قطار اکو' خبر داد؛ قطاری که قرار است در مسیر پاکستان، ایران و ترکیه تردد کند.
سه شنبه 12 آبان 1394