برچسب شده با تجزیه اسلام

رییس اداره مسلمانان قفقاز: راهبرد اصلی دشمنان از تاسیس داعش تجزیه اسلام است

مطالب/ رییس اداره مسلمانان قفقاز: راهبرد اصلی دشمنان از تاسیس داعش تجزیه اسلام است

                           
      رییس اداره مسلمانان قفقاز: راهبرد اصلی دشمنان از تاسیس داعش تجزیه اسلام است شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده، ضمن اعلام حمایت آذربایجان از عملیاتهای نظامی ضد تروریستی روسیه گفت: «داعش گروهی است که می خواهد اسلام را در چشم جهانیان به عنوان یکی دین تروریستی و خشن معرفی کند».
سه شنبه 12 آبان 1394