برچسب شده با حوزه خلیج فارس

سفر هیئتی از کشورهای حوزه خلیج فارس به آمریکا/ درخواست ضدایرانی اعراب از ترامپ

مطالب/ سفر هیئتی از کشورهای حوزه خلیج فارس به آمریکا/ درخواست ضدایرانی اعراب از ترامپ

                           
      سفر هیئتی از کشورهای حوزه خلیج فارس به آمریکا/ درخواست ضدایرانی اعراب از ترامپ «هدف اصلی هیئت عربی مذکور از سفر به آمریکا این است که خواسته کشورهای حوزه خلیج [فارس] را به گوش تصمیم‌گیران اصلی آمریکا در دوره جدید ریاست جمهوری این کشور برسانند.»

جمعه 21 آبان 1395
تحرک نظامی جدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

مطالب/ تحرک نظامی جدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

                           
      تحرک نظامی جدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از طریق یک کمیته وابسته به شورای همکاری خلیج فارس، برای ساخت یک سیستم دفاع موشکی مشترک همکاری می‌کنند.

پنجشنبه 1 بهمن 1394
کاهش قیمت نفت و تاثیر بر اقتصاد کشور های حوزه خلیج فارس

مطالب/ کاهش قیمت نفت و تاثیر بر اقتصاد کشور های حوزه خلیج فارس

                           
      کاهش قیمت نفت و تاثیر بر اقتصاد کشور های حوزه خلیج فارس به دلیل تاثیر کاهش قیمت نفت، رشد بخش خصوصی در دو اقتصاد حوزه خلیج فارس به پایین‌ترین میزان در سال های گذشته رسید.
چهارشنبه 13 آبان 1394