برچسب شده با متزلزل

کارشناس روس: روابط آمریکا و روسیه همچنان متزلزل است

مطالب/ کارشناس روس: روابط آمریکا و روسیه همچنان متزلزل است

                           
      کارشناس روس: روابط آمریکا و روسیه همچنان متزلزل است یک کارشناس روس گفت روابط بین روسیه و آمریکا برغم تلاش دو کشور برای رفع اختلاف ها ، پیوسته با فراز و نشیب هایی همراه و متزلزل بوده است
چهارشنبه 29 آذر 1391
منتخب مردم تهران در مجلس نهم :رژه همجنس‌بازان در آذربایجان پایه‌های حکومت این کشور را متزلزل می‌کند

مطالب/ منتخب مردم تهران در مجلس نهم :رژه همجنس‌بازان در آذربایجان پایه‌های حکومت این کشور را متزلزل می‌کند

                           
      منتخب مردم تهران در مجلس نهم :رژه همجنس‌بازان در آذربایجان پایه‌های حکومت این کشور را متزلزل می‌کند منتخب مردم تهران در مجلس نهم گفت: رژه همجنس‌بازان در آذربایجان پایه‌های حکومت این کشور را متزلزل کرده و زمینه اعتراضات مردمی را فراهم می‌کند
يکشنبه 31 ارديبهشت 1391