برچسب شده با گرفتند!

نویسنده آذری :

مطالب/ نویسنده آذری : '' گفتند مرد گریه نمی کند'' با خنداندن مردان ، همه چیزمان را گرفتند!

                           
      نویسنده آذری : '' گفتند مرد گریه نمی کند'' با خنداندن مردان ، همه چیزمان را گرفتند! وصال حتم اف با نوشته ای انتقاد آمیز به حوادث و رخدادهای اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته که توجه به آن خالی از لطف نیست
يکشنبه 7 خرداد 1391