برچسب شده با

برچسب شده با انحصار

بیشترین سهم آلودگی دریای خزر در انحصار جمهوری آذربایجان!

مطالب/ بیشترین سهم آلودگی دریای خزر در انحصار جمهوری آذربایجان!

                           
      بیشترین سهم آلودگی دریای خزر در انحصار جمهوری آذربایجان! جمهوری آذربایجان همچنان بیشترین سهم در آلودگی دریای خزر را در انحصار خود دارد
شنبه 14 ارديبهشت 1392
انحصار بازرگانی جمهوری آذربایجان در اختیار خانواده رئیس جمهور !

مطالب/ انحصار بازرگانی جمهوری آذربایجان در اختیار خانواده رئیس جمهور !

                           
      انحصار بازرگانی جمهوری آذربایجان در اختیار خانواده رئیس جمهور ! روزنامه «آزادلیق» چاپ باکو از فعالیتهای بازرگانی انحصاری خانواده الهام علی اف و صدور و ورود کالای اساسی و پر سود به کشور توسط این خانواده خبر داد
پنجشنبه 11 خرداد 1391