برچسب شده با شهر'شكی'

با ادامه پس لرزه ها در جمهوری آذربایجان:مردم شهر

مطالب/ با ادامه پس لرزه ها در جمهوری آذربایجان:مردم شهر'شكی' شب گذشته را در خارج از منازل خود گذراندند

                           
      با ادامه پس لرزه ها در جمهوری آذربایجان:مردم شهر'شكی' شب گذشته را در خارج از منازل خود گذراندند با تداوم پس لرزه های زلزله دو روز پیش در شهر شكی در منطقه شمال جمهوری آذربایجان، مردم این شهر شب گذشته را در خارج از منازل خود گذراندند
چهارشنبه 7 تير 1391