برچسب شده با انتشار فصلنامه

انتشار فصلنامه نسیم شرق در ترکیه

مطالب/ انتشار فصلنامه نسیم شرق در ترکیه

                           
      انتشار فصلنامه نسیم شرق در ترکیه به همت وابستگی فرهنگی ایران در ارزروم ترکیه، سومین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نسیم شرق» منتشر شد.
پنجشنبه 14 آبان 1394