برچسب شده با بودجه نظامی

افزایش بودجه نظامی و امنیتی عربستان

مطالب/ افزایش بودجه نظامی و امنیتی عربستان

                           
      افزایش بودجه نظامی و امنیتی عربستان
عربستان سعودی با وجود مشکلات بودجه‌ای به علت کاهش بهای نفت، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش می‎دهد.

شنبه 16 آبان 1394