برچسب شده با

برچسب شده با بشریت

نماینده پارلمان جمهوري آذربایجان: نظامی علاوه بر تعلق مشترک به فرهنگ اسلامی ایران و آذربایجان،متعلق

مطالب/ نماینده پارلمان جمهوري آذربایجان: نظامی علاوه بر تعلق مشترک به فرهنگ اسلامی ایران و آذربایجان،متعلق

                           
      نماینده پارلمان جمهوري آذربایجان: نظامی علاوه بر تعلق مشترک به فرهنگ اسلامی ایران و آذربایجان،متعلق «گوهر بخشعلی‌اوا» نماینده پارلمان جمهوري آذربایجان به اظهارات اخیر محسن پاک‌آیین، سفیر ایران در جمهوري آذربایجان در رابطه با نظامی گنجوی واکنش مثبت نشان داد
جمعه 15 شهريور 1392
نماینده پارلمان جمهوري آذربایجان: نظامی علاوه بر تعلق مشترک به فرهنگ اسلامی ایران و آذربایجان،متعلق

مطالب/ نماینده پارلمان جمهوري آذربایجان: نظامی علاوه بر تعلق مشترک به فرهنگ اسلامی ایران و آذربایجان،متعلق

                           
      نماینده پارلمان جمهوري آذربایجان: نظامی علاوه بر تعلق مشترک به فرهنگ اسلامی ایران و آذربایجان،متعلق «گوهر بخشعلی‌اوا» نماینده پارلمان جمهوري آذربایجان به اظهارات اخیر محسن پاک‌آیین، سفیر ایران در جمهوري آذربایجان در رابطه با نظامی گنجوی واکنش مثبت نشان داد
جمعه 15 شهريور 1392
محقق و نویسنده آذری:  امام خمینی (ره) بواسطه شناساندن اسلام واقعی هدیه بزرگی به بشریت داد

مطالب/ محقق و نویسنده آذری: امام خمینی (ره) بواسطه شناساندن اسلام واقعی هدیه بزرگی به بشریت داد

                           
      محقق و نویسنده آذری:  امام خمینی (ره) بواسطه شناساندن اسلام واقعی هدیه بزرگی به بشریت داد این صلابت که صرفا می تواند از ایمان نشات بگیرد حاکی از عمق ایمان آن بزرگوار بود که توانست عظمت آمریکا را به کنار زده و بجای آن عظمت اسلام را به جهان عرضه کند
شنبه 8 خرداد 1389