برچسب شده با

برچسب شده با گرچه

رئیس موقت حزب اسلام جمهوری آذربایجان : گرچه بر حل مسالمت آمیز ممنوعیت حجاب تاکید می کنیم، لیکن می...

مطالب/ رئیس موقت حزب اسلام جمهوری آذربایجان : گرچه بر حل مسالمت آمیز ممنوعیت حجاب تاکید می کنیم، لیکن می...

                           
      رئیس موقت حزب اسلام جمهوری آذربایجان : گرچه بر حل مسالمت آمیز ممنوعیت حجاب تاکید می کنیم، لیکن می... البته ما گفته ایم که طرفدار حل مسالمت آمیز موضوع هستیم ولی ما از هیچ گاه از تظاهرات حجاب انتقاد نکرده ایم ،ما تا ریخته شدن خونمان نیز از حجاب که ناموس و غیرت مان است دفاع خواهیم کرد
جمعه 21 مهر 1391
گرچه عبدالله اف در آذربایجان شهید شد،ولی واقف های دیگر بیداری اسلامی را در آذربایجان تثبیت خواهند...

مطالب/ گرچه عبدالله اف در آذربایجان شهید شد،ولی واقف های دیگر بیداری اسلامی را در آذربایجان تثبیت خواهند...

                           
      گرچه عبدالله اف در آذربایجان شهید شد،ولی واقف های دیگر بیداری اسلامی را در آذربایجان تثبیت خواهند... دکتر جوانپور:همه مردم به ویژه نخبگان جامعه وظیفه دارند از دینداران جمهوری آذربایجان حمایت کنند.
پنجشنبه 29 تير 1391