برچسب شده با انسانها

متاسفانه حقوق انسانها در جمهوری آذربایجان نادیده گرفته می شود

مطالب/ متاسفانه حقوق انسانها در جمهوری آذربایجان نادیده گرفته می شود

                           
      متاسفانه حقوق انسانها در جمهوری آذربایجان نادیده گرفته می شود وقتی مدافعان حقوق بشر در زندانهای کشور حبس شوند چه کسی می تواند از حقوق مردم در کشور ما دفاع کند
شنبه 25 آذر 1391
الچین مناف اف : حزب اسلام جمهوری آذربایجان محل تبلور ایده هایی است که انسانها، 70 سال آنها را در ...

مطالب/ الچین مناف اف : حزب اسلام جمهوری آذربایجان محل تبلور ایده هایی است که انسانها، 70 سال آنها را در ...

                           
      الچین مناف اف : حزب اسلام جمهوری آذربایجان محل تبلور ایده هایی است که انسانها، 70 سال آنها را در ... حزب اسلام محل تجمع یک گروه ناراضی و یا حزبی معمولی نیست که 5 یا 10 هزار نفر دور هم جمع شده باشند. اعضای حزب اسلام میلیون ها نفر می باشد
يکشنبه 15 مرداد 1391