برچسب شده با

برچسب شده با 818

طی 10 سال گذشته 818 نظامی تركیه در حمله اعضای پ.ك.ك كشته شدند

مطالب/ طی 10 سال گذشته 818 نظامی تركیه در حمله اعضای پ.ك.ك كشته شدند

                           
      طی 10 سال گذشته 818 نظامی تركیه در حمله اعضای پ.ك.ك كشته شدند وزیر دفاع تركیه اعلام كرد، در حملات 10 سال اخیر نیروهای پ.ك.ك به ارتش تركیه حدود 818 نظامی كشته شدند
دوشنبه 16 مرداد 1391