برچسب شده با توخالی

رهبرحزب سیاسی جمهوری آذربایجان: تهدیدات رژیم صهیونیستی ضد جمهوری اسلامی ایران توخالی و تبلیغاتی است

مطالب/ رهبرحزب سیاسی جمهوری آذربایجان: تهدیدات رژیم صهیونیستی ضد جمهوری اسلامی ایران توخالی و تبلیغاتی است

                           
      رهبرحزب سیاسی جمهوری آذربایجان: تهدیدات رژیم صهیونیستی ضد جمهوری اسلامی ایران توخالی و تبلیغاتی است رژیم صهیونیستی قادر به حمله به ایران نیست و تهدیدات ضد ایرانی آن بیشتر برای مصرف داخلی است
جمعه 31 شهريور 1391