برچسب شده با می‌چرخد

گرجستان به سمت روسیه می‌چرخد

مطالب/ گرجستان به سمت روسیه می‌چرخد

                           
      گرجستان به سمت روسیه می‌چرخد میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور کنونی گرجستان، سرانجام پس از یک روز مقاومت در برابر اعلام پیروزی حزب رقیبش در انتخابات پارلمانی به شکست خود اذعان کرد
چهارشنبه 12 مهر 1391