برچسب شده با

برچسب شده با دل

پژوهشگر تاریخ معاصر: جمهوری آذربایجان تاریخش در دل ایران حضور دارد و باید از همین رهگذرتاریخ خود ...

مطالب/ پژوهشگر تاریخ معاصر: جمهوری آذربایجان تاریخش در دل ایران حضور دارد و باید از همین رهگذرتاریخ خود ...

                           
      پژوهشگر تاریخ معاصر: جمهوری آذربایجان تاریخش در دل ایران حضور دارد و باید از همین رهگذرتاریخ خود ... جمهوری آذربایجان برای توجیه وضعیت نابسامان فرهنگی و تاریخی اش که از فقدان یک گذشته مستقل ناشی می شود یک دشمن را برای خود تعریف کند تا انحرافات آن را به آن نسبت دهد
دوشنبه 30 ارديبهشت 1392
دست و دل بازی وزیر دفاع هلند برای استقرار سامانه موشکی پاتریوت در مرز ترکیه

مطالب/ دست و دل بازی وزیر دفاع هلند برای استقرار سامانه موشکی پاتریوت در مرز ترکیه

                           
      دست و دل بازی وزیر دفاع هلند برای استقرار سامانه موشکی پاتریوت در مرز ترکیه ما حتی هزینه نان مان را نیز خودمان می پردازیم. ما تنها انتظار استقبالی گرم از نیروهایمان در تركیه را داریم
چهارشنبه 4 بهمن 1391
نامه دختر آذری به خدا : ای خدای مهربان با نظر رحمت خود بنگر که دل زکیه از داغ فراق پدر پرخون است

مطالب/ نامه دختر آذری به خدا : ای خدای مهربان با نظر رحمت خود بنگر که دل زکیه از داغ فراق پدر پرخون است

                           
      نامه دختر آذری به خدا : ای خدای مهربان با نظر رحمت خود بنگر که دل زکیه از داغ فراق پدر پرخون است پدرم را بازداشت کرده اند، از وقتی وی را بازداشت کرده اند دل کوچک مرا نیز زندانی کرده اند!
يکشنبه 30 مهر 1391