برچسب شده با

برچسب شده با آترادنی

بیان اهداف و فلسفه قیام عاشورا در مسجد آترادنی شیعیان مسکو

مطالب/ بیان اهداف و فلسفه قیام عاشورا در مسجد آترادنی شیعیان مسکو

                           
      بیان اهداف و فلسفه قیام عاشورا در مسجد آترادنی شیعیان مسکو مراسم سوگ و عزاداری شیعیان مقیم مسکو در جمع شیعیان آذری و شیفتگان خاندان عصمت و طهارتدر مسجد آترادنی شهر مسکو، با شکوه خاصی برگزار گردید
سه شنبه 30 آبان 1391