برچسب شده با مخصوص

لوح مخصوص مرد معنوی سال جمهوری آذربایجان تقدیم شد

مطالب/ لوح مخصوص مرد معنوی سال جمهوری آذربایجان تقدیم شد

                           
      لوح مخصوص مرد معنوی سال جمهوری آذربایجان تقدیم شد مراسم تقدیمات لوح و تقدیر این انتخاب از سوی تشکیلات روشنفکران صورت گرفت
سه شنبه 3 بهمن 1391
حمام نفت مخصوص زنان ثروتمند باکو

مطالب/ حمام نفت مخصوص زنان ثروتمند باکو

                           
      حمام نفت مخصوص زنان ثروتمند باکو حمام نفتی،یکی از جدیدترین نوع حمام در میان بانوان است و دراز کشیدن در وانی پُر از نفت خام بین بانوان ثروتمند در باکو پایتخت کشور نفت خیز آذربایجان، طرفداران بسیاری پیدا کرده است
چهارشنبه 8 آذر 1391