برچسب شده با حسینی»در

همایش «علمی -فلسفی واقعه کربلا و عاشورای حسینی»در باکو

مطالب/ همایش «علمی -فلسفی واقعه کربلا و عاشورای حسینی»در باکو

                           
      همایش «علمی -فلسفی واقعه کربلا و عاشورای حسینی»در باکو شخصیتهای اجتماعی ، دینی و نمایندگان سازمانهای اجتماعی درباره شخصیت علمی و الگوی انسانی سرور شهیدان (ع)، درسهای واقعه کربلا و مبارزات حق طلبانه امام حسین (ع) برای جوامع بشری سخنرانی کردند
شنبه 11 آذر 1391