برچسب شده با

برچسب شده با کدورتها

معاون سیاسی حزب اسلام جمهوری آذربایجان: با آزادی اعضای حزب اسلام کدورتها و مشکلات میان دولت و دین...

مطالب/ معاون سیاسی حزب اسلام جمهوری آذربایجان: با آزادی اعضای حزب اسلام کدورتها و مشکلات میان دولت و دین...

                           
      معاون سیاسی حزب اسلام جمهوری آذربایجان: با آزادی اعضای حزب اسلام کدورتها و مشکلات میان دولت و دین... ما انتظار داشتیم که اگر دینداران و اعضای حزب اسلام آزاد گردند، این کدورتها و مشکلات میان دولت و دینداران از میان برداشته شود.اگر چنین می شد، یکسری مسائل قابل بحث راه حل خود را پیدا می کرد
دوشنبه 11 دي 1391