برچسب شده با

برچسب شده با تصاویر/تظاهرات

تصاویر/تظاهرات مسلمانان تركیه علیه سیاست‌های باكو

مطالب/ تصاویر/تظاهرات مسلمانان تركیه علیه سیاست‌های باكو

                           
      تصاویر/تظاهرات مسلمانان تركیه علیه سیاست‌های باكو هواداران نهادهای غیردولتی در استانبول عصر روز شنبه با برگزاری تظاهرات در مقابل كنسولگری جمهوری آذربایجان، ممنوعیت حجاب در مدارس این كشور و دستگیری علمای اسلامی را محكوم كردند
پنجشنبه 30 خرداد 1392
تصاویر/تظاهرات مسلمانان تركیه علیه سیاست‌های باكو

مطالب/ تصاویر/تظاهرات مسلمانان تركیه علیه سیاست‌های باكو

                           
      تصاویر/تظاهرات مسلمانان تركیه علیه سیاست‌های باكو هواداران نهادهای غیردولتی در استانبول عصر روز شنبه با برگزاری تظاهرات در مقابل كنسولگری جمهوری آذربایجان، ممنوعیت حجاب در مدارس این كشور و دستگیری علمای اسلامی را محكوم كردند
سه شنبه 20 فروردين 1392