برچسب شده با

برچسب شده با اندیشكده

اندیشكده آمریكایی: اسرائیل در پی تنش میان تهران و باكو

مطالب/ اندیشكده آمریكایی: اسرائیل در پی تنش میان تهران و باكو

                           
      اندیشكده آمریكایی: اسرائیل در پی تنش میان تهران و باكو یك اندیشكده آمریكایی روابط جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی را از دلایل عمده تنش در روابط باكو- تهران توصیف كرد
دوشنبه 2 ارديبهشت 1392