برچسب شده با ۲۲

افزایش حجم تجارت ایران و ترکیه به ۲۲ میلیارد دلار

مطالب/ افزایش حجم تجارت ایران و ترکیه به ۲۲ میلیارد دلار

                           
      افزایش حجم تجارت ایران و ترکیه به ۲۲ میلیارد دلار افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور و رسیدن به ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار از اهداف تجاری دو کشور است
دوشنبه 9 ارديبهشت 1392