برچسب شده با

برچسب شده با گام‌های

تهران - باكو، گام‌های بلند برای تحكیم دوستی

مطالب/ تهران - باكو، گام‌های بلند برای تحكیم دوستی

                           
      تهران - باكو، گام‌های بلند برای تحكیم دوستی باكو به نقش و جایگاه رو به رشد ایران در جهان و منطقه آگاهی دارد و حضور فعال ایران در حل و فصل مناقشه «قره باغ» را به نفع استقرار صلح و امنیت در منطقه و حراست از تمامیت ارضی خود می‌داند
سه شنبه 10 ارديبهشت 1392