برچسب شده با

برچسب شده با اصلاندوز

۲۰ خمپاره به روستاهای مرزی ایران اصابت کردند

مطالب/ ۲۰ خمپاره به روستاهای مرزی ایران اصابت کردند

                           
      ۲۰ خمپاره به روستاهای مرزی ایران اصابت کردند اصابت بیش از ۲۰خمپاره به خاک ساحلی رود ارس و روستای قره قباق اصلاندوز موجب وحشت ساکنین این روستا شد.
شنبه 12 مهر 1399
سفیر ایران در جمهوری آذربایجان  : گمرک اصلاندوز مغان بازگشایی می شود

مطالب/ سفیر ایران در جمهوری آذربایجان : گمرک اصلاندوز مغان بازگشایی می شود

                           
      سفیر ایران در جمهوری آذربایجان  : گمرک اصلاندوز مغان بازگشایی می شود پاك آیین : امکانات و زیرساخت های مورد نیاز برای از سرگیری فعالیت گمرک اصلاندوز آماده است
دوشنبه 17 تير 1392