برچسب شده با

برچسب شده با رهبر - شماره 19

رهبر جدید حزب جامعه دمكراتیك تركیه انتخاب شد

مطالب/ رهبر جدید حزب جامعه دمكراتیك تركیه انتخاب شد

                           
      رهبر جدید حزب جامعه دمكراتیك تركیه انتخاب شد كنگره حزب "(حركت) جامعه دمكراتیك" تركیه با اكثریت آرا "نورالدین دمیرتاش" را به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب كرد.
شنبه 19 آبان 1386
عیسی قنبر رهبر حزب مساوات خود را نامزد ریاست جمهوری كرد

مطالب/ عیسی قنبر رهبر حزب مساوات خود را نامزد ریاست جمهوری كرد

                           
      عیسی قنبر رهبر حزب مساوات خود را نامزد ریاست جمهوری كرد  عیسی قنبر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2003 چهارده درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.
چهارشنبه 25 مهر 1386
گفتگوی پوتین با رهبر کمونیست ها درباره انتخابات دوما

مطالب/ گفتگوی پوتین با رهبر کمونیست ها درباره انتخابات دوما

                           
      گفتگوی پوتین با رهبر کمونیست ها درباره انتخابات دوما رئیس جمهور روسیه با "گنادی زوگانوف" رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه درباره انتخابات آتی در مجلس دوما گفتگو نمود.
جمعه 30 شهريور 1386
عدم مخالفت رهبر روحانی مسلمانان قفقاز با سفر به قره باغ

مطالب/ عدم مخالفت رهبر روحانی مسلمانان قفقاز با سفر به قره باغ

                           
      عدم مخالفت رهبر روحانی مسلمانان قفقاز با سفر به قره باغ رهبر روحانی مسلمانان قفقاز سفرهای نمایندگان و روشنفکران جمهوری آذربایجان به قره باغ کوهستانی را مثبت ارزیابی کرد.
چهارشنبه 28 شهريور 1386
رهبر حزب روسیه واحد ، مخالف مالیات بر تجملات در این کشور است

مطالب/ رهبر حزب روسیه واحد ، مخالف مالیات بر تجملات در این کشور است

                           
      رهبر حزب روسیه واحد ، مخالف مالیات بر تجملات در این کشور است "بوریس گریزلوف" رئیس مجلس دومای روسیه و رهبر حزب "روسیه واحد" از پیشنهاد "سرگی میرونوف" رئیس شورای فدراسیون (مجلس سنا) و رهبر حزب "روسیه عادل" درباره وضع مالیات مازاد بر تجملات حمایت نمی کند.

سه شنبه 29 خرداد 1386