برچسب شده با مغلوب

تيم ملي واليبال زنان ايران مغلوب جمهوري آذربايجان شد

مطالب/ تيم ملي واليبال زنان ايران مغلوب جمهوري آذربايجان شد

                           
      تيم ملي واليبال زنان ايران مغلوب جمهوري آذربايجان شد تيم ملي واليبال زنان ايران كه براي برگزاري چند ديدار دوستانه در جمهوري آذربايجان بسر مي برد در نخستين مسابقه مغلوب تيم واليبال زنان اين كشور شد
شنبه 29 تير 1392