برچسب شده با جنبش فتح

ترور نافرجام عضو کمیته مرکزی جنبش فتح

مطالب/ ترور نافرجام عضو کمیته مرکزی جنبش فتح

                           
      ترور نافرجام عضو کمیته مرکزی جنبش فتح تروریست های مسلح به سمت خودروی حامل یکی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح تیراندازی کردند.


يکشنبه 19 اسفند 1397
سوریه موضع اصولی خود در حمایت از مسأله فلسطین را تغییر نداده است

مطالب/ سوریه موضع اصولی خود در حمایت از مسأله فلسطین را تغییر نداده است

                           
      سوریه موضع اصولی خود در حمایت از مسأله فلسطین را تغییر نداده است معاون وزیر خارجه سوریه در دیدار با «عباس زکی» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح فلسطین تصریح کرد: سوریه موضع اصولی خود در حمایت از مسأله فلسطین را تغییر نداده است
چهارشنبه 20 آبان 1394